FA

Välkommen till FAs sida!

Vi är 22 elever i vår klass och vi är alldeles nya på skolan. Vi kommer från många olika förskolor men känner redan varandra bra. Vi har fått flera arbetsböcker och har tillverkat glassar i papier maché.

Vi som arbetar i klassen är jag som mentor, Margareta Engström och med mig har jag Felice Wåhlberg och vissa dagar i veckan även Susanne Stärnman. Felice och Susanne arbetar även på fritids.

Vi kommer att arbeta med olika teman i klassen, årstiderna naturligtvis, jag och min familj och rymden, klockan och tiden. I samband med det temat kommer den årliga läxan att studera månens olika faser. Sagor och berättelser har en viktig betydelse i undervisningen och har en given plats varje dag. Vi har också ett stort tema där vi arbetar med olika barnboksförfattare och illustratörer och så naturligtvis mycket skapande verksamhet.

Vi har två bokväskor som vi skickar hem med eleverna efter det att vi har presenterat böckerna på skolan först. Allt för att främja läsandet.

Under höstterminen får alla klasser på skolan författarbesök igen och en teatergrupp kommer till oss med föreställningar för alla klasser. Vi har också gemensamma teman med övriga skolan. Vår värdegrundsarbete handlar i år om respekt och mångfald.

I slutet av höstterminen har vi öppet hus, i år den 29 november, då är alla välkomna till skolan och eleverna får visa upp sina verksamheter.

Jag mailar mina veckobrev varje fredag till samtliga vårdnadshavare.

Margareta Engström

Klasslärare åk F

Felice Wåhlberg

Assistent & fritids

Susanne Stärnman

Assistent & fritids

10 januari 2018