Uppstartsdagar på nya läsåret!

Nu har nya läsåret dragit igång och vi har hunnit med många roliga aktiviteter.

Skolan drog igång den 20 augusti med aktiviteter vid scenen och glass.

 

Fredagen den 31 augusti letade skolans yngre elever efter gömda lärare och bokstäver. Ett kul sätt att lära känna skolpersonalen och träna lite på bokstäver.

September 4: Åk 6 ordnar varje år en friluftsdag i Gunstaparken med roliga och ibland utmanande aktiviteter. Skolans alla elever delas in i grupper och hjälper varandra klara de olika stationerna.

Ytterligare en tradition under hösten är Solrundan. Där springer alla elever utifrån sina förutsättningar en snittslad bana, så många varv man kan. Årets
sammanlagda sträcka blev 135 mil!

Uppdaterad: