Skolavslutningen 9/6

I strålande sol fick publiken och eleverna ta del av Johannesbäcksskolans skolavslutning ute vid scenen.

Vi vill tacka alla elever och föräldrar för ett fantastiskt år och är så stolta över allas prestationer som skett under året.

Våra demokratigrupper fick berätta om vad de gjort under året och eleverna har bidragit med mycket positivt i och med sitt engagemang och delaktighet.

Inför varje avslutning så sätter musikläraren Gunvor ihop en lite kör som framförde flera sånger, både själva och gemensamt med alla. Alla klasser på skolan fanns representerade.

Vi önskar alla våra avgångsklasser lycka till på sina nya skolor och de tilldelades en ros av åk 3.

En trevlig sommar önskar vi alla!

(Nyfiken att läsa mer inför nästa termin samt resursfördelningen för grundskolan? Klicka här.)

 

Uppdaterad: