Plantering av Barnens träd 7/6

Johannesbäcksskolan fick vara med och plantera Barnens träd.

Det är Ida A i klass 5B som står för spadtaget pga att hennes elevsvar under ett provtillfälle uppmärksammades. Alla andra fick också vara med och skotta i jord och efter det bjöds det på saft.

Kommunen har valt en rödblommig hästkastanj och tanken är att alla barnen kommer att kunna se den från skolgården och påminnas om barnens rättigheter.

Vi är jätteglada att trädet planeras i vår park och kommer använda platsen i vår undervisning kring Barnens rätt och barnkonventionen.

Maria Gardfjell var med ochgenomförde invigningen tillsammans med stadsträdgårdsarkiteken Ingemar Carlsson och eleverna.

Jonas Paulsson driver sedan 2010 projektet "Barnens träd" till förmån för barnens rättigheter och till dagsdatum har det planterats 145 st träd runt om i landet. Läs gärna mer om Barnens träd som förening.

Uppsala Nya Tidning uppmärksammade planteringen och skrev en artikel, läs den gärna.

Läs mer om Jonas Paulman i en artikel från Aftonbladet där han uppmärksammants i samband med "Svenska hjältar".

Uppdaterad: