Om högläsning av A-M Körling 9/9

Det ställs stora krav på barnens läsförståelse i skolan och krav ökar med åldern. Anne-Marie Körling var på Johannesbäcksskolan och föreläste om vikten av högläsning.

Skolan har en läroplan, Lgr 11 där kan vi läsa denna text:

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts”.

Skolan har en stor uppgift att föra in eleverna i skriftspråket men föräldrarna kan också stötta sina barn genom att kommunicera och reflektera över texter tillsammans med barnen. Texterna finns överallt om vi högläser dem kommer vi att hjälpa barnen att orientera sig in i texter. Läs högt när det ges möjlighet. Du kan visa din egen läsning genom att läsa texter ur din mobil, kommentera rubriker i tidningar, läsa skyltar osv. Och sluta inte att högläsa för barnen när de har knäckt läskoden.

Bokomslag

 Tips på nätet: Barn av sitt språk: Körlings barn – UR.se

Tips på litteratur: DEN MENINGSFULLA HÖGLÄSNINGEN

Referat av Margareta Engström

Uppdaterad: