Sams- & bumsdag juni 2015

En härlig dag i juni träffades alla elever på skolan för samarbetslekar som ordnades av SAMS- och BUMS-grupperna.

Alla eleverna delades in i tvärgrupper där elever från alla klasser var representerade. 9 stationer stod på programmet och eleverna gick ett varv innan det var dags för lunch. Efter lunch stod brännboll på schemat.

Vid hopprepsstationen kunde eleverna välja att vara kreativa och skapa en figur av hopprepen, vilket var väldigt poplulärt. Här är exempel på några utav deras alster.

 

 

Uppdaterad: