Bilder från gemensamma aktiviteter

Här samlar vi bilder över skolans gemensamma aktiviteter. Samarbete och samverkan över klassgränserna är ett ofta förekommande inslag på Johannesbäcksskolan. 

Genom integrering och samarbete skapas en trygghet och eleverna utvecklas positivt.

Vi jobbar därför mycket med gemensamma aktiviteter, där alla på skolan deltar efter sina förutsättningar.

Målet är att eleverna ska känna sig trygga, nå kunskapsmål och kunskapskrav, ha respekt för varandras olikheter och utveckla en social förmåga

Kika vidare i menyn för att se bilder från våra olika aktiviteter.

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Bilder från gemensamma aktiviteter