Protokoll

Skolrådets stående dagordning och protokoll från och med januari 2015.

Minnesanteckningar (PDF, 201 KB) från mötet 2015-04-08

Minnesanteckningar (PDF, 187 KB)från mötet 2015-01-28

Skolrådets stående dagordning:

1 Inledning

1.1 Utse ordförande för mötet

1.2 Utse sekreterare för mötet

2 Föregående mötes minnesanteckningar

2.1 Föregående mötesanteckningar

2.2 Kvarvarande ärenden från äldre anteckningar

3 Organisationsfrågor

3.1 Johannesbäcksskolan

3.2 Skolområdet

3.3 Övrigt

4 Ekonomi

4.1 Budget

4.2 Fördelning av resurser

4.3 Avtal/Inköp

4.4 Lokaler

4.5 Övrigt

5 Arbetsmiljö – fysisk/psykosocial

5.1 Innemiljö

5.2 Utemiljö

6 Frågor från elevrådet

7 Frågor av informativ karaktär

8 Övriga frågor

9 Möte

9.1 Årets möten

9.2 Nästa möte

9.3 Sista dag för anmälda frågor

10 Avslutning

Vill ha ta del av protkoll från tidigare möten hör av dig till vår expedition johannesbacksskolan@uppsala.se.

Uppdaterad: