Samarbete Minneapolis, USA

Varje höst åker personal från skolan till Minneapolis i USA för att göra studiebesök i olika skolor.


Uppsala har ett utbyte med Minneapolis och varje år åker några av skolans personal dit. Lärare och annan skolpersonal från Minneapolis besöker också vår skola. Utbytet medför att vi får inspiration och många tips men även att vi får perspektiv på den svenska skolan. Vi knyter också kontakter med andra skolor.

Uppdaterad: