Samarbete Minneapolis, USA

Flera ur personalen från skolan har rest till Minneapolis i USA för att göra studiebesök i olika skolor.


Uppsala har ett utbyte med Minneapolis. Utbytet medför att vi får inspiration och många tips men även att vi får perspektiv på den svenska skolan. Vi knyter också kontakter med andra skolor.

Uppdaterad: