Kontakta oss

Anna Näsström

Klasslärare åk F

Margareta Engström

Klasslärare åk F

Anna-Lena Grandin

Lärare åk 1-3

Klara Granquist

Lärare

Ulrika Eckerman Dolk

Förstelärare MA, åk 1-3

Lisa Larsson

Klasslärare åk 

Stina Engblom

Klasslärare åk 1-3

Ylva Östlund

Klasslärare åk 1-3

Jennifer Jansson

Lärare åk 1-3

Anna Wistrand Höijertz

Speciallärare

Fredrik Mårtensson

Pedagog

Anita Wennberg

Lärare åk 1-3

Agneta Rydberg

Klasslärare åk 4-6

Yvonne Angerbjörn

Lärare

Trudel Berggren

Förstelärare, åk 4-6 No

Magdalena Reusser

Lärare

Camilla Sundell

Förstelärare, åk 4-6 Sv

Maria Johansson

Klasslärare åk 4-6

Claes Hammar

Lärare

Lars Östin

Lärare

Tina Videll

Klasslärare åk 4-6

Eva Christiernin

Lärare

Karin Ericson

Hem- och konsumentkunskap

Lasse Carlsson

Lärare

Susanne Smith

Lärare i idrott

Hans Jonsson

Förstelärare, trä- och metallslöjd

Goce Nakev

Lärare i Slöjd/ Idrott

Amelie Berndes

Speciallärare

Uppdaterad: