Kontakta oss

Clara Bjerking

Assistent och samordnare för fritids.

Eva Rudström

Assistent & fritidspersonal.

Mandå Daiou

Assistent & fritidspersonal.

Joakim Lindholm

Assistent & fritidspersonal.

Olle Willén

Assistent & fritidspersonal

My Serrander

Assistent & fritidspersonal.

Gerd Persson

Assistent & fritidspersonal.

Ulla Hast

Assistent och fritidspersonal.

Erik Thorselius

Assistent & fritidspersonal.

Anne Nissi

Assistent & fritidspersonal

Annette Sahlberg

Assistent och fritidspersonal

Ella Monthan

Assistent & fritidspersonal. 

Karl Zettergren

 Assistent och fritidspersonal.

Ewa Åström

Assistent & fritidspersonal.

Erik Strömberg

Assistent och fritidspersonal.

Antonia Wahlberg

Assistent & fritidspersonal 

Vera-Linn Karlsson

Assistent & fritidspersonal 

Uppdaterad: