Speciallärare

Jag arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. 

Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. En pedagogisk kartläggning, som dels utreder elevens starka och svaga sidor och dels lärandemiljön, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i elevens åtgärdsprogram.

Till mig kommer de elever som behöver lite extra hjälp med svenskan, matten eller engelskan från grundskolan. Här arbetar vi efter olika metoder och med olika hjälpmedel som t.ex dataprogram för att öva på det som är svårt för eleven. På hösten i år ett screenar vi alla elever för att se till att barnen kommer igång med läsningen på bästa sätt. Övriga elever testas efter behov och årskurs.

Kuriosa: Jag har arbetat på vår skola sedan 1981

Göran Olsson

Speciallärare

24 augusti 2017