Grundsärskolans elevhälsoteam

Elevhälsan ska enligt lagen stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Grundsärskolan har ett eget elevhälsoteam.

Elevhälsan kan nås via telefon eller e-post och består av :

Skolsköterska 

Sara Hansson

sara.hansson@uppsala.se

tel: 018-727 25 57

Kurator 

Sinnica Mattsson

sinnica.mattsson@uppsala.se

tel: 072 25 47 467

Psykolog 

Jennie Norrman jennie.norrman@uppsala.se

tel: 018-727 53 17
mobil: 072 25 44 628

Specialpedagogo

Karin Malmberg

karin.malmberg@uppsala.se

tel: 018-727 25 55
mobil: 073 83 21 626

Hälsa och lärande går hand i hand. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning och utveckling hos alla elever.  Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Helena Lundvik

Rektor grundsärskolan

24 augusti 2017